Back

Anunț privind decizia etapei de încadrare (Creșterea calității educaționale - Craiova - LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO)

Anunț public
20.10.2021

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Creșterea calității educaționale la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto –SF+PT+execuție”, propus a fi amplasat în municipiul Craiova, str. Potelu, nr. 2, jud. Dolj, titular LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, la sediul Liceului Tehnologic de Transporturi Auto, în zilele de luni–joi, între orele 8:00-16:30 ,i vineri între orele 8:00-14:00 precum şi în documentul de mai jos.

Descarcă Proiectul Deciziei

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 30.09.2021 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).