ANUNȚ IMPORTANT!

Având în vedere faptul că resursele software aferente aplicațiilor specializate de mediu sunt limitate, ceea ce conduce la blocarea portalului securizat de raportare: https://raportare.anpm.ro atunci când sunt foarte multe conexiuni simultane, în vederea eficientizării activității de raportare a datelor de mediu, ANPM recomandă ca efectuarea raportărilor să se realizeze după următorul calendar:

LCP + Inventare Locale Ambalaje + Statistica Deșeurilor + Uleiuri + Electrice COV

17-23 ianuarie 2022

21-27 februarie 2022

28 februarie - 06 martie 2022

24-30 ianuarie 2022

31 ianuarie - 06 februarie 2022

07-13 martie 2022

14-27 martie 2022

7-20 februarie 2022

28 martie - 03 aprilie 2022

04-10 aprilie 2022Informații privind noul coronavirus 2019-nCoV (COVID-19)


Pentru informaţii anterioare datei de 27 Octombrie 2014, accesaţi pagina: 

Pentru consultarea documentelor care au fost publice anterior anului 2014,
vă rugăm să transmiteți o cerere la adresa de e-mail: arhiva[@]anpm.ro

ATENȚIE!

Din cauza unor probleme legate de serviciul YAHOO MAIL este posibil ca unele mesaje transmise de instituția noastră către dumneavoastră să fie livrate cu întârziere, de aceea vă recomandăm să folosiți alte adrese de email în relația cu ANPM si APM, respectiv la înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) pentru efectuarea raportărilor conform obligațiilor legale.

Pentru schimbarea adresei de email YAHOO pentru punctele de lucru deja înregistrate în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) se va proceda la selectarea opțiunii “Recuperare cont” din cadrul portalului securizat de raportare: https://raportare.anpm.ro


În atenţia operatorilor economici / persoanelor fizice:


Plata tarifelor:

Plata tarifelor se face în contul APM DOLJ (CUI 4332444) nr. RO43TREZ2915032XXX000312, deschis la TREZORERIA CRAIOVA

Tarifele sunt reglementate prin ORDIN Nr. 1108/2007 din 5 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare.


PROGRAME DE FINANŢARE - ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU


Informare beneficiari ai măsurilor compensatorii din cadrul PNDR 2014-2020


Septembrie 2016: Informaţii privind proiectul „Construirea unui depozit naţional de eliminare a deşeurilor slab şi mediu radioactive" la Kozloduy, Bulgaria