Pentru informaţii anterioare datei de 27 Octombrie 2014, accesaţi pagina: 
http://apmdj-old.anpm.ro


 

PROGRAMUL CASA VERDE

Telefon: 0744477046


Informare beneficiari ai măsurilor compensatorii din cadrul PNDR 2014-2020


Septembrie 2016: Informaţii privind proiectul „Construirea unui depozit naţional de eliminare a deşeurilor slab şi mediu radioactive" la Kozloduy, Bulgaria


În atenţia operatorilor economici: