• noiembrie 2022: În atenția operatorilor economici care au obligaţia să raporteze conform Ordinului nr.794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje: s-a deschis sesiunea pentru introducerea datelor corespunzătoare anului 2021 în baza de date aferentă aplicaţiei „Ambalaje" dezvoltată în cadrul proiectului SIM, accesibilă la adresa: http://raportare.anpm.ro.
    Mai multe informații


Pentru informaţii anterioare datei de 27 Octombrie 2014, accesaţi pagina: 

Pentru consultarea documentelor care au fost publice anterior anului 2014,
vă rugăm să transmiteți o cerere la adresa de e-mail: arhiva[@]anpm.ro

În atenţia operatorilor economici / persoanelor fizice:


Plata tarifelor:

Plata tarifelor se face în contul APM DOLJ (CUI 4332444) nr. RO43TREZ2915032XXX000312, deschis la TREZORERIA CRAIOVA

Tarifele sunt reglementate prin ORDIN Nr. 1108/2007 din 5 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare.


PROGRAME DE FINANŢARE - ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU


Informare beneficiari ai măsurilor compensatorii din cadrul PNDR 2014-2020


Septembrie 2016: Informaţii privind proiectul „Construirea unui depozit naţional de eliminare a deşeurilor slab şi mediu radioactive" la Kozloduy, Bulgaria