Descriere

Semnificaţia semnelor grafice

Deşeurile reprezintă una din problemele cele mai acute legate de protecţia mediului. În fiecare an se generează mari cantităţi de deşeuri atât din producţie cât şi de la populaţie, deşeurile municipale nepericuloase şi periculoase (deşeurile menajere şi asimilabile din comerţ, industrie şi instituţii), la care se adaugă alte câteva fluxuri speciale de deşeuri: deşeurile de ambalaje, deşeurile din construcţii şi demolări, nămoluri de la epurarea apelor uzate, vehicule scoase din uz şi deşeuri de echipamente electrice şi electronice care au un mod de gestionare specific.

Volumul de deşeuri eliminat poate fi privit ca reprezentând un indicator de eficienţă a utilizării resurselor într-o societate, deoarece generarea în exces a deşeurilor este legată de ineficienţa proceselor de producţie, durabilitatea scăzută a produselor puse pe piaţă şi modele necorespunzătoare de consum.

Pentru a fi asigurată o bună protecţie a factorilor de mediu este necesar ca deşeurile generate să fie colectate şi să se gestionate într-un mod care să nu prezinte pericol pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediul înconjurător.

Având în vedere că volumul de deşeuri depozitate în depozitele de deşeuri trebuie stabilizat sau redus, creşterea volumului de deşeuri evidenţiază importanţa asigurării de noi capacităţi de tratare a deşeurilor (reciclare, compostare, coincinerare etc.).

Pentru succesul tehnicilor de reciclare, este important să se obţină deşeuri colectate selectiv cât mai curate. Pentru aceasta trebuie organizată sortarea la sursă şi colectarea selectivă a deşeurilor, o sarcină dificilă, care depinde în anumită măsură de comportarea şi de gradul de conştiinţă ecologică al consumatorilor.

Conform legislaţiei europene de mediu transpusă prin acte normative naţionale se impune economisirea resurselor naturale, reducerea costurilor de gestionare şi aplicarea unor soluţii eficiente pentru diminuarea impactului asupra mediului.

Operatorii economici au obligaţia de a valorifica deşeurile proprii prin reciclare, valorificare energetică, tratare (pentru diminuarea gradului de periculozitate) şi, doar în ultimul rând, soluţia aleasă să fie eliminarea: prin incinerare (pentru reducerea volumului) sau depozitare. În prezent, deşeurile nevalorificate sunt, în cea mai mare parte, depozitate.

Informaţiile privind generarea deşeurilor şi practicile actuale de gestionare a acestora sunt importante în identificarea riscurilor potenţiale pentru mediu şi sănătate umană, cît si pentru verificarea modului de respectare a gestionării deşeurilor impuse prin legislaţia în vigoare.

 

Semnificaţia semnelor grafice

Ne putem da seama dacă un produs este reciclabil, identificând semnul grafic specific pentru reciclare. El este format din trei săgeţi care formează un dreptunghi. Fiecare săgeată reprezintă un pas al procesului de reciclare:

a) colectare şi procesare,
b) prelucrare
c) cumpărare produse reciclate.

Semn grafic

Denumire

Semnificaţie

Bucla Moebius - Simbolul internaţional al reciclării

Produsul sau o anumită parte din componentele produsului pot fi reciclate sau ambalajul este parţial sau în întregime făcut din materiale reciclate.

Bucla Moebius %

Indică procentajul în care, pentru producerea produsului, au fost folosite materiale reciclate.

Punctul verde - Simbolul eco-ambalajului

"Punctul verde" – simbol internaţional care indică faptul că producătorul a avut o contribuţie la reciclarea ambalajelor. Nu înseamnă neapărat că ambalajul poate fi reciclat sau că este făcut din material reciclat.

Simbol pentru reciclare separată.

Indică faptul că acest tip de deşeu se colectează separat.

Simbol pentru sticlă reciclabilă!

Indică faptul că recipientul din sticlă este reciclabil.

Simbol pentru metal reciclabil.

Indică faptul că recipientul conţine metal reciclabil.

Simbol pentru aluminiul reciclabil!

Indică faptul că recipientul conţine aluminiu reciclabil

Sistemul de identificare şi marcare a ambalajelor din metal

Cod 40 FE - fier: conserve, capace de borcane, tuburi de spray, cutii cu lacuri şi vopsele etc.

Cod 41 ALU - aluminiu: doze băuturi, sprayuri, folii şi ambalaje alimentare.

Cod 42-49 Alte metale: mai ales metale neferoase (cupru, alamă, inox etc.)

Simbol pentru ambalajele din plastic.

Simbolurile pentru identificarea şi marcarea ambalajelor din plastic sunt împărţite în funcţie de materialele plastice.

Cifra care este situată în interiorul triunghiului indică tipul de plastic. Sub triunghi abrevierea de caractere indică tipul de plastic astfel:

Cod 1: PET - Polietilen tereftalat: recipienţi băuturi, ulei etc. Este bine să fie reciclate şi refolosite.

Cod 2 HDPE - Polietilenă de mare densitate: recipienţi produse chimice (şampoane, detergenţi lichizi, clor, soluţii de curăţat etc.).

Cod 3 PVC - Policlorura de vinil: dopuri, tăvi, folie, ţevi, tuburi, mobilier uşor, carduri, autocolante etc.

Cod 4 LDPE - Polietilenă de joasă densitate: pungi, saci, folii.

Cod 5 PP - Polipropilenă: cutii de margarină, pahare, sticle de sirop şi ketchup, diverse ambalaje alimentare etc.

Cod 6 PS - Polistiren: tăvi, pahare de unică folosinţă, cutii iaurt, carcase casete şi cd-uri etc.

Cod 7-19 Alte mase plastice: Ambalaje marcate cu această cifră nu pot fi reciclate.

Sistemul de identificare şi marcare a ambalajelor din hîrtie şi carton

Cod 20 PAP - Carton ondulat.

Cod 21 PAP - Carton neondulat.

Cod 22 PAP - Hârtie.

 sus