Registrul Poluanţilor emişi şi transferaţi (EPRTR)

Registrul Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR)

La nivel european, prin Regulamentul nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 ianuarie 2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi de modificare a Directivelor 91/689/CEE şi 96/61/CE ale Consiliului („Regulamentul E-PRTR"), s-au pus bazele unui registru European cu date comparabile cu privire la emisiile de poluanţi în aer, apă, sol, la transferurile de deşeuri periculoase şi nepericuloase, a poluanţilor din apele reziduale transferate în afara amplasamentului.

Registrul European al Emisiilor şi al Transferurilor de Poluanţi (E-PRTR)este noul registru european care oferă acces uşor la date cheie de mediu privind complexele industriale din statele membre ale Uniunii Europene şi din Islanda, Liechtenstein şi Norvegia.

Registrul E-PRTR succede Registrului European al Emisiilor de Poluanţi (EPER), fiind un catalog al poluanţilor emişi şi transferaţi dintr-o varietate de surse care pot avea un efect potenţial dăunător asupra mediului. Acesta este conceput sub forma unei baze de date electronice accesibile publicului la următoarea adresă: http://prtr.ec.europa.eu/

La nivel naţional, Registrul Poluanţilor Emişi şi Transferaţi s-a înfiinţat în baza HG nr.140 din 6 februarie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE

În conformitate cu legislaţia europeană şi internaţională de mediu, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a realizat web site-ul naţional al Registrului Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR ) ce va permite accesul publicului la informaţia de mediu şi care poate fi accesat la adresa: http://prtr.anpm.ro.

Începând cu anul 2009, România transmite anual la Comisia Europeană şi Agenţia Europeană de Mediu, datele din Registrul PRTR naţional (colecţia datelor de emisie şi transferuri ale complexelor industriale), utilizând formatul de raportare comun statelor membre. Metodologia de raportare sub Regulamentul PRTR este prezentată în Ghidul pentru implementarea PRTR european.

Până în prezent datele din Registrul PRTR, reprezentând emisii de poluanţi, transferuri de poluanţi în ape uzate dar şi transferuri de deşeuri, atât nepericuloase, cât şi periculoase, se referă la emisiile aferente anilor 2007 raportate la Comisia Europeană la 30 iunie 2009 şi emisiile aferente anului 2008 raportate la Comisia Europeană la 30 martie 2010.

De asemenea, Registrul PRTR naţional conţine şi datele de emisie din anul 2005 pentru un număr de 260 instalaţii, date ce au fost incluse în Registrul EPER.

La nivel naţional, s-au înscris în Registrul PRTR pentru anul 2007, un număr de 458 de complexe industriale ce au înregistrat depăşiri ale valorile de prag stabilite în Anexa II a Regulamentului iar pentru anul 2008 un număr de 485 de complexe industriale cu 27 mai mult faţă de anul 2007.

Registrul contribuie la transparenţă şi participarea publică la luarea deciziilor de mediu. El implementează, pentru Comunitatea Europeană, Protocolul PRTR al UNECE (Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite din Convenţia Aarhus) privind accesul la informaţii, participarea publicului la luarea deciziilor şi accesul la justiţie privind aspectele de mediu.

Deasemenea, România ratificând Protocolul PRTR prin Legea nr. 112/2009, pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, începând cu data de 8 octombrie 2009 se va supune obligaţiilor ce decurg din aplicarea prevederilor acestuia.

Documente ataşate:

Regulament 166-2006 - E-PRTR RO

HG 140-2008 E-PRTR

Ghid E-PRTR

LEGE Nr. 112 din 2009

Protocolul PRTR-Registrul PRTR