Informații de mediu deținute de autoritățile publice din județul Dolj

LISTA CU INFORMAȚIILE PRIVIND MEDIUL DEȚINUTE DE AUTORITĂȚILE PUBLICE DIN JUDEȚUL DOLJ
 
Anul de raportare: 2021
Denumirea autorităţii publice care completează formularul: Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj
Sediul: Craiova, Str. Petru Rareş Nr.1, cod 200349, jud.Dolj
Nr. telefon/fax: 0251.530.010 / 0251.419.035
Adresa de e-mail: office[@]apmdj.anpm.ro
Adresa pagina internet: http://apmdj.anpm.ro
Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei
Nr. telefon/fax: 0251.530.010
Adresa de e-mail: relatii.publice[@]apmdj.anpm.ro
Persoana de contact: Mogoșanu Laura, Lazăr Mădălina
Nr. Crt. Tipul informaţiei privind mediul deţinută Condiţiile de disponibilizare a informaţiei
Descriere succintă Denumire Cod
1 Raport lunar şi anual privind starea factorilor de mediu Starea elementelor de mediu A Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
Din oficiu pe site: http://apmdj.anpm.ro
La cerere, pe hârtie sau electronic
2 Informări în regim de urgenţă privind poluările accidentale sau producerea de evenimente deosebite Calitatea aerului A1 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
3 Inventarul Naţional al Siturilor Potenţial Contaminate Sol A3 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
4 Identificarea „siturilor potenţial contaminate” pe baza chestionarelor prevăzute în anexele nr.1 și nr.2, conform HG nr.1.408/2007 Sol A3 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
5 Informaţii privind ariile naturale protejate din judeţul Dolj, care fac parte din reţeaua naţională de arii naturale protejate Diversitatea biologică şi componentele sale A4 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
Din oficiu pe site: http://apmdj.anpm.ro/
La cerere, pe hârtie sau electronic
6 Informaţii despre Reteaua Europeană Natura 2000 în judeţul Dolj Diversitatea biologică şi componentele sale A4 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
7 Informaţii privind speciile de floră şi faună sălbatică periclitate, vulnerabile, endemice şi/sau rare, pentru care trebuie instituit regimul special de protecţie şi conservare Diversitatea biologică şi componentele sale A4 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
8 Lista monumentelor naturii din judeţul Dolj Diversitatea biologică şi componentele sale A4 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
9 Starea elementelor şi a factorilor de mediu Informaţii despre reţeaua de monitorizare în judeţul Dolj A1-A6
B1-B5
Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
10 Informaţii privind eliberarea autorizaţiilor de mediu pentru recoltarea/capturarea şi/sau achiziţia şi/sau comercializarea pe teritoriul naţional sau la export a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică şi importul acestora Diversitatea biologică

Legislaţie
A4

B10
Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
11 Inventarul anual al emisiilor în atmosferă Substanţe B1 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
12 Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi
(E-PRTR)
Substanţe B1 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
13 Inventarul principalelor surse de poluare ale factorilor de mediu Factori de mediu B1-B5 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
14 Informaţii privind gestionarea diferitelor tipuri de deşeuri (cantităţi colectate, valorificate, stocuri existente):
- lunar: deşeuri de hârtie şi carton , deşeuri de ambalaje tip PET, PE, PS, uleiuri uzate, acumulatori uzaţi, anvelope uzate şi deşeuri spitaliceşti eliminate;
- anual: rezultatele cercetării statistice privind deşeurile industriale şi municipale, date centralizate privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje
Deşeuri B5 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
15 Punctele de colectare DEEE din judeţul Dolj, din oraşele cu peste 20.000 locuitori Deşeuri B5 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
16 Managementul deşeurilor în judeţul Dolj Deşeuri B5 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
17 Lista agenţilor economici care reciclează/elimină deşeuri (anvelope uzate, uleiuri uzate şi reziduuri petroliere, mase plastice, hârtie şi carton, ambalaje, VSU, DEEE, lemn, alte tipuri) Deşeuri B5 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
18 Lista agenţilor economici care utilizează substanţe chimice periculoase şi a agenţilor economici care deţin deşeuri de preparate/substanţe chimice periculoase Deşeuri B5 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
19 Situaţia depozitelor de deşeuri municipale şi industriale din judeţul Dolj Deşeuri B5 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
20 Formularele pentru raportarea situaţiei ambalajelor şi a deşeurilor din ambalaje, cf. ordin 794/2012 Deşeuri B5 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
21 Informaţiile privind derularea Programului de stimulare a înnoirii parcului auto naţional “Rabla 2013” Deşeuri B5 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
22 Lista agenţilor economici autorizaţi pentru colectare şi dezmembrare VSU Deşeuri B5 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
23 Inventarul cantităţii de azbest deţinute de către agenţii economici şi instituţii publice Deşeuri B5 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
24 Aprobarea formularelor pentru deşeurile periculoase şi inventarierea agenţilor economici autorizaţi în vederea monitorizării gestiunii deșeurilor Deşeuri B5 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
25 Inventarul producătorilor, importatorilor de detergenţi, săpunuri, agenţi tensioactivi Deşeuri B5 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
26 Inventarul agenţilor economici care importă/exportă produşi chimici periculoşi Deşeuri B5 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
27 Inventarul agenţilor economici care utilizează/importă metale grele: Ni, Cd, Pb, Cr, Co, Hg Deşeuri B5 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
28 Procedura de emitere a acordului de mediu, conform Ordinului nr.135/2010 Autorizare B6 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
29 Lista activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului care se supun evaluării impactului asupra mediului, conform HG nr. 445/2009 Autorizare B6 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
30 Lista proiectelor supuse procedurii E.I.A. în judeţul Dolj, în perioada 2005-2013 Autorizare B6 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
31 Procedura de emitere a avizului de mediu conform HG nr.1.076/2004 Autorizare B6 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
32 Manual S.E.A. Autorizare B6 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
33 Lista planurilor şi programelor supuse procedurii SEA în judeţul Dolj, în perioada 2005-2013 Autorizare B6 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
34 Procedura de emitere a autorizaţiei de mediu conform Ordinului nr.1.798/2007, cu modificările şi completările ulterioare Autorizare B6 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
35 Lista societăţilor autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului până în anul 2013 Autorizare B6 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
36 Lista solicitărilor de avize/acorduri de mediu/autorizaţii de mediu (săptămânale) Autorizare B6 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
37 Decizii finale de emitere a avizelor/ acordurilor de mediu/autorizaţiilor de mediu Autorizare B6 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
38 Informaţii despre solicitarea obţinerii acordurilor/autorizaţiilor integrate de mediu Autorizare B6 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
39 Baza de date - autorizaţii de mediu cu program de conformare  Autorizare B6 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
40 Baza de date - autorizaţii de mediu fără program de conformare Autorizare B6 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
41 Baza de date - autorizaţii de mediu cu bilanţ de mediu Autorizare B6 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
42 Informaţii despre şedinţele de dezbatere  publică în care sunt diseminate concluziile şi recomandările studiilor de impact şi a bilanţurilor de mediu, conform procedurii de reglementare Autorizare B6 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
43 Calendarul programelor de conformare şi de reducere progresivă a emisiilor stabilite de titularii LCP (instalaţii mari de ardere, inclusiv rapoarte privind stadiul de realizare a acestora) Autorizare B6 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
44 Inventarul instalaţiilor/activităţilor IPPC care intră sub incidenţa Directivei nr.2.008/1/CE Autorizare B6 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
45 Lista privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) şi lista documentelor de referinţă BAT (BREF) Autorizare B6 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
46 Inventarul instalaţiilor LCP (instalaţii mari de ardere) care intră sub incidenţa Directivei nr.2.001/80/CE Autorizare B6 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
47 Inventarul instalaţiilor care intră sub incidenţa Directivei nr.1.999/13/CE privind C.O.V. Autorizare B6 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
48 Raport de activitate privind C.O.V. Autorizare B6 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
49 Inventarul instalaţiilor care intră sub incidenţa Directivei nr. 96/82/CE, amendată de Directiva nr. 2.003/105/CE privind SEVESO Autorizare B6 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
50 Lista persoanelor fizice şi juridice atestate pentru realizarea studiilor de evaluare a impactului asupra mediului şi a bilanţului de mediu, domeniu de atestare, perioada de valabilitate a atestării şi menţiunile speciale, după caz Autorizare B6 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
51 Studii de impact asupra mediului şi evaluări de risc pentru anumite investiţii Autorizare B6 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
52 Legislaţia naţională de mediu specifică activităţii de reglementare Autorizare
Legislaţie
B6
B10
Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
53 Documente necesare pentru solicitarea actelor de reglementare Autorizare
Legislaţie
B6
B10
Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
54 Planuri şi programe supuse procedurii S.E.A. în judeţul Dolj Autorizare
Planuri, programe de acţiune 
B6
B11
Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
55 Calendarul evenimentelor ecologice Măsuri administrative B8 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
Din oficiu pe site: http://apmdj.anpm.ro
La cerere, pe hârtie sau electronic
56 Informaţii despre programe, activitǎţi şi campanii de conştientizare, derulate sau în derulare, în judeţul Dolj Măsuri administrative B8 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
57 Structura organizatorică APM Dolj Măsuri administrative B8 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
Din oficiu pe site: http://apmdj.anpm.ro
La cerere, pe hârtie sau electronic
58 Comunicate de presă transmise către mass-media locală Măsuri administrative B8 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
Din oficiu pe site: http://apmdj.anpm.ro
La cerere, pe hârtie sau electronic
59 Surse de finanţare APM Dolj Măsuri administrative B8 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
Din oficiu pe site: ;http://apmdj.anpm.ro
La cerere, pe hârtie sau electronic
60 Bilanţ contabil Măsuri administrative B8 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
Din oficiu pe site: http://apmdj.anpm.ro
La cerere, pe hârtie sau electronic
61 Situaţia lunară a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile din cadrul APM Dolj Măsuri administrative B8 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
62 Prevederi bugetare Măsuri administrative B8 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
Din oficiu pe site: http://apmdj.anpm.ro
La cerere, pe hârtie sau electronic
63 Situaţia lunară a veniturilor salariale Măsuri administrative B8 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
Din oficiu pe site: http://apmdj.anpm.ro
La cerere, pe hârtie sau electronic
64 Regulamentul de organizare şi funcţionare Măsuri administrative B8 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
Din oficiu pe site: http://apmdj.anpm.ro
La cerere, pe hârtie sau electronic
65 Registrul privind petiţiile înregistrate şi soluţionarea acestora Măsuri administrative B8 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
66 Lista ONG-urilor de mediu din jud. Dolj Strategii şi politici B9 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
67 Ghidul drepturilor publicului privind accesul la informaţia de mediu Strategii şi politici B9 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
Din oficiu pe site: http://apmdj.anpm.ro
La cerere, pe hârtie sau electronic
68 Angajamentele rezultate din negocierea la cap.22 - Mediu şi Perioadele de tranziţie obţinute pentru judeţul Dolj Strategii şi politici
Planuri, programe de acţiune
B9
B11
Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
69 Legislaţia de mediu specifică, privind calitatea aerului Legislaţie B10 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
70 Legislaţia specifică în domeniul planurilor şi programelor Legislaţie B10 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
71 Liberul acces al publicului la informaţia de mediu cf. HG nr. 878/2005 Legislaţie B10 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
Din oficiu pe site: http://apmdj.anpm.ro
La cerere, pe hârtie sau electronic
72 Registrul privind evidenţa solicitărilor de furnizare a informaţiilor privind mediul deţinute de APM Dolj Legislaţie B10 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
Din oficiu pe site: http://apmdj.anpm.ro
La cerere, pe hârtie sau electronic
73 Listele cu informaţiile de mediu deţinute de autorităţile publice din judeţul Dolj Legislaţie B10 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
Din oficiu pe site: http://apmdj.anpm.ro
La cerere, pe hârtie sau electronic
74 Modelul solicitării informaţiei de mediu Legislaţie B10 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
Din oficiu pe site: http://apmdj.anpm.ro
La cerere, pe hârtie sau electronic
75 Modelul reclamaţiei administrative Legislaţie B10 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
Din oficiu pe site: http://apmdj.anpm.ro
La cerere, pe hârtie sau electronic
76 Legislaţia specifică privind accesul publicului la informaţia de mediu Legislaţie B10 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
77 Informaţii privind procedura de încredinţare a custodiei ariilor naturale protejate Legislaţie
Procedura de încredinţare a custodiilor ariilor naturale protejate
B10 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
78 Legislaţia de mediu specifică privind protecţia naturii Legislaţie B10 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
79 Legislaţia specifică privind Organismele Modificate Genetic (OMG) Legislaţie B10 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
80 Legislaţia de mediu specifică privind gestiunea deşeurilor Legislaţie B10 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
81 Legislaţia de mediu specifică privind gestiunea substanţelor chimice periculoase Legislaţie B10 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
82 Informaţiile privind comercializarea certificatelor de emisii gaze cu efect de serǎ Legislaţie B10 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
83 Informaţiile despre procedura de autorizare privind emisiile de gaze cu efect de serǎ Legislaţie B10 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
84 Informaţiile privind procedura de monitorizare şi raportare emisii de gaze cu efect de seră Legislaţie B10 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
85 Legislaţia de mediu specifică privind schimbările climatice Legislaţie B10 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
86 Legislaţia privind participarea la schema comunitară de management şi audit de mediu (EMAS) Legislaţie B10 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
87 Informaţii privind schema EMAS Legislaţie B10 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
88 Informaţii privind procedura de acordare a etichetei ecologice Legislaţie B10 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
89 Legislaţie privind substanţele care distrug stratul de ozon Legislaţie B10 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
90 Buletin informativ conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Legislaţie B10 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
Din oficiu pe site: http://apmdj.anpm.ro
La cerere, pe hârtie sau electronic
91 Raportul anual, privind accesul la informaţiile de interes public Legislaţie B10 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
Din oficiu pe site: http://apmdj.anpm.ro
La cerere, pe hârtie sau electronic
92 Informaţii despre programele UE în derulare Planuri, programe de acţiune B11 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
93 Informaţii despre programele naţionale în derulare Planuri, programe de acţiune B11 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
94 Informaţii despre proiectele implementate şi aflate în implementare în judeţul Dolj Planuri, programe de acţiune B11 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
95 Informaţii privind organismele de finanţare ale proiectelor de mediu Planuri, programe de acţiune B11 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
96 Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) Planuri, programe de acţiune B11 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
Din oficiu pe site: http://apmdj.anpm.ro
La cerere, pe hârtie sau electronic
97 Planul de măsuri prioritare Planuri, programe de acţiune B11 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
98 Planul de eliminare a condensatorilor cu PCB–uri din judeţul Dolj Planuri, programe de acţiune B11 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
99 Planul  judeţean de gestionare a deşeurilor Dolj (PJGD Dolj) Planuri, programe de acţiune B11 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
100 Raport privind Programul Naţional de reducere a emisiilor la instalaţiile LCP Planuri, programe de acţiune B11 Luni – Joi    8:00 - 16:30
Vineri:         8:00 - 14:00
La cerere, pe hârtie sau electronic
 
Anul de raportare: 2021
Denumirea autorităţii publice care completează formularul: Comisariatul Judeţean Dolj al Gărzii Naţionale de Mediu
Sediul: Craiova, str. Amaradiei nr. 93-95 ET.III
Nr. telefon/fax: 0251.41.86.14/0251.41.92.47
Adresa de e-mail: cjdolj[@]gnm.ro
Adresa pagina internet: https://www.gnm.ro/contact.php
Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei
Nr. telefon/fax: 0251418614/0251419247
Adresa de e-mail: cjdolj[@]gnm.ro
Persoana de contact: Cms. Anca Burada
Nr. Crt. Tipul informaţiei privind mediul deţinută Condiţiile de disponibilizare a informaţiei
Descriere succintă Denumire Cod
1 date generale privind inspecțiile realizate, numărul de vizite în teren, numărul de obiective controlate existente pe tipuri de clasificare, estimarea duratei inspecțiilor în funcție de durata inspecțiilor anterioare la tipurile respective de obiective, măsurile impuse în actele de control întocmite de comisari Planuri și programe de acțiune B11 la cerere
2 evaluarea eficienței activităților de inspecție realizate și a îndeplinirii planurilor anuale de activități Planuri și programe de acțiune B11 la cerere
 
Anul de raportare: 2021
Denumirea autorităţii publice care completează formularul: OI POS Mediu 4 SV Oltenia Craiova
Sediul: str. Amaradiei nr. 93-95 ET.II, Craiova
Nr. telefon/fax: 0251.431 643 / 0251.431 643
Adresa de e-mail: poscraiova[@]yahoo.com
Adresa pagina internet: 
Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: Relaţii Publice
Nr. telefon/fax: 0251.431 643 / 0251.431 643
Adresa de e-mail: poscraiova[@]yahoo.com
Persoana de contact: 
Nr. Crt. Tipul informaţiei privind mediul deţinută Condiţiile de disponibilizare a informaţiei
Descriere succintă Denumire Cod
1 POIM - Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020 Planuri și programe de acțiune B11 la cerere
2 Axe
AXA 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor
AXA 4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului
AXA 5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor
Planuri și programe de acțiune B11 la cerere
 
Anul de raportare: 2021
Denumirea autorităţii publice care completează formularul: Administraţia Naţională „Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Jiu
Sediul: Bld. Nicolae Romanescu, nr.54, Craiova, jud.Dolj, cod 200738
Nr. telefon/fax: 0251-426 655, 0251-426 654, 0251-426 856, 0251-426 659,  0372-519 700, 0351-404 622, 0351-404 623, 0251-427 512, 0251-427 597, 0251-427 597
Adresa de e-mail: dispecerat.daj[@]daj.rowater.ro
Adresa pagina internet: https://rowater.ro
Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: Relaţii Publice
Nr. telefon/fax: 0251-426 655, 0251-426 654, 0251-426 856, 0251-426 659,  0372-519 700, 0351-404 622, 0351-404 623, 0251-427 512, 0251-427 597, 0251-427 597
Adresa de e-mail: dispecerat.daj[@]daj.rowater.ro
Persoana de contact:
Nr. Crt. Tipul informaţiei privind mediul deţinută Condiţiile de disponibilizare a informaţiei
Descriere succintă Denumire Cod
1 Departamentul Managementul Lucrărilor Hidrotehnice Planuri și programe de acțiune B11 la cerere
2 Managementul Situațiilor de Urgență
• REGULAMENT privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase
• Planurile bazinale de apărare împotriva inundațiilor
• Flux informațional de situații de urgență
• Situație hidrologică
• Avertizări hidrologice
• Fenomene de iarnă
• Directiva inundații 2007/60/CE
Planuri și programe de acțiune B11 la cerere
3 Managementul european integrat resurse de apă
• Planurile de Management ale Bazinelor Hidrografice
• Gospodărirea Apelor
• Laboratorul Național
Planuri și programe de acțiune B11 la cerere
 
Anul de raportare: 2021
Denumirea autorităţii publice care completează formularul: ADR 4 SV Oltenia
Sediul: Aleea Teatrului nr.1, Craiova, 200402
Nr. telefon/fax: 0251.411869, 0251.412780 / 0351.463.966 0351.463967
Adresa de e-mail: office[@]adroltenia.ro
Adresa pagina internet: http://www.adroltenia.ro/
Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: Relaţii Publice
Nr. telefon/fax: 0251.411869, 0251.412780 / 0351.463.966 0351.463967
Adresa de e-mail office[@]adroltenia.ro
Persoana de contact: Marilena Bogheanu, Director General
Nr. Crt. Tipul informaţiei privind mediul deţinută Condiţiile de disponibilizare a informaţiei
Descriere succintă Denumire Cod
1 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 Planuri și programe de acțiune B11 Din oficiu, pe site
2 Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în parteneriat cu reprezentanți ai organizațiilor relevante în domeniul dezvoltării regionale, elaborează Planul de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 2014-2020 ca bază pentru fundamentarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională și a documentelor strategice necesare pentru perioada de programare 2014-2020. Planuri și programe de acțiune B11 Din oficiu, pe site
3 Planul de Dezvoltare Regională 2021-2027 Planuri și programe de acțiune B11 Din oficiu, pe site
4 Strategia de Specializare Inteligentă RIS 3 S-V Oltenia 2021-2027 Planuri și programe de acțiune B11 Din oficiu, pe site
 
Anul de raportare: 2021
Denumirea autorităţii publice care completează formularul: Primăria Municipiului Craiova
Sediul: A.I.Cuza, nr. 7, Craiova
Nr. telefon/fax: 0251.416.235 / 0251.411.561
Adresa de e-mail: consiliulocal[@]primariacraiova.ro
Adresa pagina internet: www.primariacraiova.ro
Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: Direcţia Relaţii cu Publicul
Nr. telefon/fax: 0251.416.235 / int. 377
Adresa de e-mail: relatiicupublicul[@]primariacraiova.ro
Persoana de contact: Cătălin Popa
Nr. Crt. Tipul informaţiei privind mediul deţinută Condiţiile de disponibilizare a informaţiei
Descriere succintă Denumire Cod
1 Cartografierea municipiului Craiova din punct de vedere al nivelului de zgomot, măsurat în decibeli Harta de zgomot a municipiului Craiova B3 Electronic şi pe suport de hârtie
2 Realizarea unui set complet de măsuri care să conducă la reducerea nivelului de zgomot în zonele cu probleme, identificate prin hărţile de zgomot Plan de acţiune pentru reducerea zgomotului în municipiul Craiova B11 Din oficiu şi la cerere
3 Program integrat de gestionare a calităţii aerului, reprezentând elaborarea şi punerea în aplicaţie a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului Raport privind calitatea aerului A1 Electronic şi pe suport de hârtie
4 Informaţii calitative şi cantitative privind zonele verzi Zone verzi A4 Electronic şi pe suport de hârtie
5 Informaţii calitative şi cantitative privind colectarea deşeurilor Deşeuri B5 Electronic şi pe suport de hârtie
6 Informaţii calitative şi cantitative privind apa apa A2 Electronic şi pe suport de hârtie
 
Anul de raportare: 2021
Denumirea autorităţii publice care completează formularul: Primăria Oraşului Calafat
Sediul: Str.Tudor Vladimirescu nr.24, Calafat, jud.Dolj
Nr. telefon/fax: 0251.231.424/0251.232.884
Adresa de e-mail: primariacalafat[@]yahoo.com
Adresa pagina internet:  http://www.municipiulcalafat.ro/calafat/
Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: Birou Iniţiativă Privată
Nr. telefon/fax: 0251.231.424/0251.232.884
Adresa de e-mail: primariacalafat[@]yahoo.com
Persoana de contact: Lungu Lenuţa
Nr. Crt. Tipul informaţiei privind mediul deţinută Condiţiile de disponibilizare a informaţiei
Descriere succintă Denumire Cod
1 Cotele apelor Dunării Nivelul Dunării la Calafat    
2 Indicatori chimici şi microbiologici Calitatea apelor potabile    
3 Autorizaţii de construire, PUG, PUZ Construcţii C4 La cerere, zilnic, între orele 09:00-15:00
 
Anul de raportare: 2021
Denumirea autorităţii publice care completează formularul: Primăria Oraşului Filiaşi
Sediul: B-dul Racoţeanu nr.160, Filiași
Nr. telefon/fax: 0251.441.018 / 0251.441.453
Adresa de e-mail: primarie[@]filiasi.ro; primarie[@]netfil.ro
Adresa pagina internet: http://www.primaria-filiasi.ro/
Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: Protecţia Mediului
Nr. telefon/fax: 0744.579.131
Adresa de e-mail: gyengemaria[@]yahoo.com
Persoana de contact: Gyenge Maria
Nr. Crt. Tipul informaţiei privind mediul deţinută Condiţiile de disponibilizare a informaţiei
Descriere succintă Denumire Cod
1 Proiecte pentru realizarea/extinderea/modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare Apă A2 La cerere, zilnic, între orele 09:00-15:00
2 Poluarea solului datorită apelor uzate, a substanţelor chimice folosite în agricultură şi a depozitării necontrolate a deşeurilor Sol A3 La cerere, zilnic, între orele 09:00-15:00
3 Întreţinerea spaţiilor verzi şi a parcurilor de agrement Suprafaţa terestră, peisajul şi ariile naturale A4 La cerere, zilnic, între orele 09:00-15:00
4 Zgomotul produs de traficul rutier Zgomot B3 La cerere, zilnic, între orele 09:00-15:00
5 Date privind gestionarea deşeurilor pe raza oraşului Filiaşi şi a satelor aparţinătoare Deşeuri B5 La cerere, zilnic, între orele 09:00-15:00
6 Avize acordate firmelor de colectare a deşeurilor reciclabile Avize B6 La cerere, zilnic, între orele 09:00-15:00
7 Măsuri administrative, în scopul reducerii factorilor şi acţiunilor care ar putea afecta mediul Măsuri administrative B8 La cerere, zilnic, între orele 09:00-15:00
8 Acte normative privind protecţia mediului. Hotărâri ale Consiliului Local Legislaţie B10 La cerere, zilnic, între orele 09:00-15:00
9 Planul Local de Acţiune pentru Mediu Planuri şi Programe B11 La cerere, zilnic, între orele 09:00-15:00
10 Natalitatea şi mortalitatea Sănătatea populaţiei C1 La cerere, zilnic, între orele 09:00-15:00
11 Apărare împotriva calamităţilor Siguranţa populaţiei C2 La cerere, zilnic, între orele 09:00-15:00
12 Monitorizarea factorilor de mediu şi informarea publicului Condiţii de viaţă C3 La cerere, zilnic, între orele 09:00-15:00
13 Autorizaţii de construire, PUG, PUZ Construcţii C4 La cerere, zilnic, între orele 09:00-15:00
 
Anul de raportare: 2021
Denumirea autorităţii publice care completează formularul: Primăria Oraşului Segarcea
Sediul: Str. Unirii, Nr. 52, cod 205400, Segarcea
Nr. telefon/fax:0251-210750 / 0251-210795
Adresa de e-mail: segarcea[@]cjdolj.ro; segarcea[@]dj.e-adm.ro
Adresa pagina internet: http://www.primariasegarcea.ro/
Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: Relatii Publice
Nr. telefon/fax: 0251-210750 / 0251-210795
Adresa de e-mail: segarcea[@]cjdolj.ro; segarcea[@]dj.e-adm.ro
Persoana de contact: Ispas Marcela-Georgeta
Nr. Crt. Tipul informaţiei privind mediul deţinută Condiţiile de disponibilizare a informaţiei
Descriere succintă Denumire Cod
1 Proiecte pentru realizarea/extinderea/modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare Apă A2 La cerere, zilnic, între orele 09:00-15:00
2 Poluarea solului datorită apelor uzate, a substanţelor chimice folosite în agricultură şi a depozitării necontrolate a deşeurilor Sol A3 La cerere, zilnic, între orele 09:00-15:00
3 Întreţinerea spaţiilor verzi şi a parcurilor de agrement Suprafaţa terestră, peisajul şi ariile naturale A4 La cerere, zilnic, între orele 09:00-15:00
4 Zgomotul produs de traficul rutier Zgomot B3 La cerere, zilnic, între orele 09:00-15:00
5 Date privind gestionarea deşeurilor pe raza oraşului Segarcea şi a satelor aparţinătoare Deşeuri B5 La cerere, zilnic, între orele 09:00-15:00
6 Avize acordate firmelor de colectare a deşeurilor reciclabile Avize B6 La cerere, zilnic, între orele 09:00-15:00
7 Măsuri administrative, în scopul reducerii factorilor şi acţiunilor care ar putea afecta mediul Măsuri administrative B8 La cerere, zilnic, între orele 09:00-15:00
8 Acte normative privind protecţia mediului. Hotărâri ale Consiliului Local Legislaţie B10 La cerere, zilnic, între orele 09:00-15:00
9 Planul Local de Acţiune pentru Mediu Planuri şi Programe B11 La cerere, zilnic, între orele 09:00-15:00
10 Natalitatea şi mortalitatea Sănătatea populaţiei C1 La cerere, zilnic, între orele 09:00-15:00
11 Apărare împotriva calamităţilor Siguranţa populaţiei C2 La cerere, zilnic, între orele 09:00-15:00
12 Monitorizarea factorilor de mediu şi informarea publicului Condiţii de viaţă C3 La cerere, zilnic, între orele 09:00-15:00
13 Autorizaţii de construire, PUG, PUZ Construcţii C4 La cerere, zilnic, între orele 09:00-15:00
 
Anul de raportare: 2021
Denumirea autorităţii publice care completează formularul: Primăria Municipiului Băilești
Sediul: Str. Prințul Barbu Alexandru Știrbey nr. 13, Băilești
Nr. telefon/fax: 0251.31.10.17 / 0251.31.19.56
Adresa de e-mail: clbailesti[@]yahoo.com
Adresa pagina internet: http://www.primariabailesti.ro/
Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: Protecţia Mediului
Nr. telefon/fax: 0251.31.10.17 / 0251.31.19.56
Adresa de e-mail: clbailesti[@]yahoo.com
Persoana de contact: Gaciu Claudiu
Nr. Crt. Tipul informaţiei privind mediul deţinută Condiţiile de disponibilizare a informaţiei
Descriere succintă Denumire Cod
1 Proiecte pentru realizarea/extinderea/modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare Apă A2 La cerere, zilnic, între orele 08:00-16:00
2 Poluarea solului datorită apelor uzate, a substanţelor chimice folosite în agricultură şi a depozitării necontrolate a deşeurilor Sol A3 La cerere, zilnic, între orele 08:00-16:00
3 Întreţinerea spaţiilor verzi şi a parcurilor de agrement Suprafaţa terestră, peisajul şi ariile naturale A4 La cerere, zilnic, între orele 08:00-16:00
4 Zgomotul produs de traficul rutier Zgomot B3 La cerere, zilnic, între orele 08:00-16:00
5 Date privind gestionarea deşeurilor pe raza oraşului Băilești şi a satelor aparţinătoare Deşeuri B5 La cerere, zilnic, între orele 08:00-16:00
6 Avize acordate firmelor de colectare a deşeurilor reciclabile Avize B6 La cerere, zilnic, între orele 08:00-16:00
7 Măsuri administrative, în scopul reducerii factorilor şi acţiunilor care ar putea afecta mediul Măsuri administrative B8 La cerere, zilnic, între orele 08:00-16:00
8 Acte normative privind protecţia mediului. Hotărâri ale Consiliului Local Legislaţie B10 La cerere, zilnic, între orele 08:00-16:00
9 Planul Local de Acţiune pentru Mediu Planuri şi Programe B11 La cerere, zilnic, între orele 08:00-16:00
10 Natalitatea şi mortalitatea Sănătatea populaţiei C1 La cerere, zilnic, între orele 08:00-16:00
11 Apărare împotriva calamităţilor Siguranţa populaţiei C2 La cerere, zilnic, între orele 08:00-16:00
12 Monitorizarea factorilor de mediu şi informarea publicului Condiţii de viaţă C3 La cerere, zilnic, între orele 08:00-16:00
13 Autorizaţii de construire, PUG, PUZ Construcţii C4 La cerere, zilnic, între orele 08:00-16:00
 
Anul de raportare: 2021
Denumirea autorităţii publice care completează formularul: Primăria Oraşului Bechet
Sediul: Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 100, cod 207060, Bechet
Nr. telefon/fax: 0251-336826/0251-337197
Adresa de e-mail: bechet[@]cjdolj.ro
Adresa pagina internet: https://primariabechet.ro/
Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia:
Nr. telefon/fax: 0251-336826/0251-337197
Adresa de e-mail: bechet[@]cjdolj.ro
Persoana de contact: 
Nr. Crt. Tipul informaţiei privind mediul deţinută Condiţiile de disponibilizare a informaţiei
Descriere succintă Denumire Cod
1 Cotele apelor Dunării Nivelul Dunării la Calafat   La cerere, zilnic, între orele 09:00-15:00
2 Indicatori chimici şi microbiologici Calitatea apelor potabile   La cerere, zilnic, între orele 09:00-15:00
3 Autorizaţii de construire, PUG, PUZ Construcţii C4 La cerere, zilnic, între orele 09:00-15:00
 
Anul de raportare: 2021
Denumirea autorităţii publice care completează formularul: Oficiul Fitosanitar Dolj
Sediul: Str. Nicolae Romanescu nr. 39D, cod 200731, Craiova, jud. Dolj
Nr. telefon/fax: 0251-448191
Adresa de e-mail: fitosanitaradj[@]stslink.ro; ofdolj[@]anfof.ro
Adresa pagina internet: http://www.anfdf.ro/of.html
Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: Unitatea Fitosanitară
Nr. telefon/fax:  0251.44.81.91
Adresa de e-mail: fitosanitaradj[@]stslink.ro; ofdolj[@]anfof.ro
Persoana de contact: Dănişor Laura
Nr. Crt. Tipul informaţiei privind mediul deţinută Condiţiile de disponibilizare a informaţiei
Descriere succintă Denumire Cod
1 Produse destinate protecţiei plantelor omologate pentru a fi utilizate în România Fungicide, Insecticide, Insectofungicide, Acaricide, Nematocide, Erbicide, Rodenticide, Defolianţi şi desicanţi, Regulatori de creştere, feromoni, Produse diverse şi auxiliare B1 Zilnic între orele 8,30 - 16,30, la solicitare pe suport hârtie/magnetic
2 Produse destinate protecţiei plantelor cu termenul de garanţie expirat (deşeuri) Fungicide, Insecticide, Insectofungicide, Erbicide B5 Zilnic între orele 8,30 - 16,30, la solicitare pe suport hârtie/magnetic
3 Comercializare, utilizare şi prestări servicii cu produse destinate protecţiei plantelor clasificate foarte toxice (T*), toxice(T), nocive (Xn) şi iritante (Xi) Certificate înregistrare, Autorizaţii utilizare, Autorizaţii prestări servicii, Certificate abilitare import, Certificate de atestare profesională B6 Zilnic între orele 8,30 - 16,30, la solicitare pe suport hârtie/magnetic
4 Baza legală fitosanitară Legea 28/2009, OMAA 6/1995, HG 1559/2004, HG 937/2010, Ord.nr.38/2009, Legea 266/2011, OUG 34/2012, Legea 180/2012, Org 138/2012, Hotărâre 1230/2012, Reg.(CE)nr.1107/2009 (Ordonanța 4/1995, Ordonanța 41/2007). B10  
 
Anul de raportare: 2021
Denumirea autorităţii publice care completează formularul: O.S.P.A. DOLJ
Sediul: Str. Nicolae Romanescu, Nr.39, Craiova
Nr. telefon/Fax: 0351.432.064 / 0251.428.313
Adresa de e-mail: ospa[@]rdscv.ro
Adresa pagina internet: https://directiaagricoladolj.ro/oficiul-de-studii-pedologice-si-agrochimice/
Compartiment specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: Compartiment de Pedologie - Agrochimie
Nr. telefon/Fax: 0351.432.064 / 0251.428.313
Adresa de e-mail: ospa[@]rdscv.ro
Persoana de contact: Popa Ion
Nr. Crt. Tipul informaţiei privind mediul deţinută Condiţiile de disponibilizare a informaţiei
Descriere succintă Denumire Cod
1 Informaţii privind starea de aprovizionare a solurilor, la un moment dat, în principalele elemente nutritive (N,P,K) Conţinuturile elementelor (în % şi p.p.m.) pentru sol A3 La solicitare - contracost, interval 7,30 - 15,30 - Cerere scrisă: Notă de comandă fermă/Contract, răspuns în termen, pe suport hârtie
2 Informaţii privind clasa de calitate a solurilor Clasa de calitate stabilită pe bază de notă de bonitare naturală pentru sol A3 La solicitare - contracost, interval 7,30 - 15,30 - Cerere scrisă: Notă de comandă fermă/Contract, răspuns în termen, pe suport hârtie
3 Informaţii privind clasa de pretabilitate a solurilor pentru diverse moduri de folosinţă agricolă Clasa de pretabilitate stabilită pe baza factorilor restrictivi impuşi de sol-teren A3 La solicitare - contracost, interval 7,30 - 15,30 - Cerere scrisă: Notă de comandă fermă/Contract, răspuns în termen, pe suport hârtie
4 Informaţii privind clasa de favorabilitate a solurilor pentru culturile agricole (ex: grâu, orz, porumb, fl. soarelui, cartof, sfecla de zahăr, soia, mazăre/fasole, in, cânepă, lucernă) Clasa de favorabilitate stabilită pe baza notelor de bonitare naturală A3 La solicitare - contracost, interval 7,30 - 15,30 - Cerere scrisă: Notă de comandă fermă/Contract, răspuns în termen, pe suport hârtie
5 Informaţii privind eroziunea solurilor Pe bază de studii pedologice speciale A3 La solicitare - contracost, interval 7,30 - 15,30 - Cerere scrisă: Notă de comandă fermă/Contract, răspuns în termen, pe suport hârtie
6 Informaţii privind efectul apei freatice şi /sau stagnante asupra solurilor Pe bază de studii pedologice speciale A3 La solicitare - contracost, interval 7,30 - 15,30 - Cerere scrisă: Notă de comandă fermă/Contract, răspuns în termen, pe suport hârtie
7 Informaţii privind acidifierea sau sărăturarea solurilor Pe bază de studii agrochimice speciale A3 La solicitare - contracost, interval 7,30 - 15,30 - Cerere scrisă: Notă de comandă fermă/Contract, răspuns în termen, pe suport hârtie
8 Informaţii privind poluarea solurilor Pe bază de studii pedologice speciale A3 La solicitare - contracost, interval 7,30 - 15,30 - Cerere scrisă: Notă de comandă fermă/Contract, răspuns în termen, pe suport hârtie
9 Informaţii privind clasa de calitate a solurilor ce fac obiectul scoaterilor din circuitul agricol, concesionării, arendării sau tranzacţiilor cu terenuri Pe bază de studii pedologice speciale A3 La solicitare - contracost, interval 7,30 - 15,30 - Cerere scrisă: Notă de comandă fermă/Contract, răspuns în termen, pe suport hârtie
10 Informaţii privind recultivarea terenurilor degradate Pe bază de studii pedologice speciale  A3 La solicitare - contracost, interval 7,30 - 15,30 - Cerere scrisă: Notă de comandă fermă/Contract, răspuns în termen, pe suport hârtie
11 Informaţii privind înfiinţarea, reconversia/restructurarea plantaţiilor viticole sau pomicole Pe bază de studii pedologice speciale  A3 La solicitare - contracost, interval 7,30 - 15,30 - Cerere scrisă: Notă de comandă fermă/Contract, răspuns în termen, pe suport hârtie
12 Informaţii privind alegerea amplasamentelor şi fundamentarea proiectelor pentru amenajări silvice Pe bază de studii pedologice speciale A3 La solicitare - contracost, interval 7,30 - 15,30 - Cerere scrisă: Notă de comandă fermă/Contract, răspuns în termen, pe suport hârtie
13 Informaţii privind alegerea amplasamentelor şi fundamentarea proiectelor pentru pajişti Pe bază de studii pedologice speciale A3 La solicitare - contracost, interval 7,30 - 15,30 - Cerere scrisă: Notă de comandă fermă/Contract, răspuns în termen, pe suport hârtie
14 Informaţii privind necesarul de lucrări agro-pedoameliorative Pe bază de studii pedologice speciale  A 3 La solicitare - contracost, interval 7,30 - 15,30 - Cerere scrisă: Notă de comandă fermă/Contract, răspuns în termen, pe suport hârtie
15 Informaţii privind calitatea apei de irigat Pe bază de analize de laborator specializate A3 La solicitare - contracost, interval 7,30 - 15,30 - Cerere scrisă: Notă de comandă fermă/Contract, răspuns în termen, pe suport hârtie
 
Anul de raportare: 2021
Denumirea autorităţii publice care completează formularul: Camera de Comerţ şi Industrie "Oltenia"
Sediul: Str. Simion Bărnuțiu, nr. 4, Craiova, Dolj, România
Nr. telefon/fax: 0251/418.876 / 0251/412.652
Adresa de e-mail: office[@]ccidj.ro; ccidj[@]ccidj.ro
Adresa pagina internet: http://www.ccidj.ro/site/
Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia:
Nr. telefon/fax: 0251/418.876 / 0251/412.652
Adresa de e-mail: office[@]ccidj.ro; ccidj[@]ccidj.ro
Persoana de contact:
Nr. Crt. Tipul informaţiei privind mediul deţinută Condiţiile de disponibilizare a informaţiei
Descriere succintă Denumire Cod
1 Informaţii privind instituţiile şi autorităţile publice cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului (date de contact)     La solicitarea celor interesaţi
2 Informaţii privind asociaţiile şi fundaţiile ce activează în domeniul protecţiei mediului (date de contact, domeniul de activitate)     La solicitarea celor interesaţi
3 Legislaţia în domeniul protecţiei mediului     La solicitarea celor interesaţi
4 Firmele membre CCI Dolj care au implementat şi certificat sistemul de management al mediului conform Standardului ISO 14000.     La solicitarea celor interesaţi
 
Anul de raportare: 2021
Denumirea autorităţii publice care completează formularul: Direcţia de Sănătate Publică Dolj
Sediul: Craiova,str.Tabaci,nr.1
Nr. Telefon / fax: 0251.31.00.67; 0251.310071;
Adresa de e-mail: rpdspdolj[@]yahoo.com; dspdolj17[@]gmail.com
Adresa pagina internet: www.dspdolj.ro
Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: Informare şi Relaţii Publice
Nr. Telefon / fax: 0251.31.00.67; 0251.310071;
Adresa de e-mail: rpdspdolj[@]yahoo.com; dspdolj17[@]gmail.com
Persoana de contact: Dr.Bica Daniela
Nr. Crt. Tipul informaţiei privind mediul deţinută Condiţiile de disponibilizare a informaţiei
Descriere succintă Denumire Cod
1 Verificarea potabilității apei de fântână şi din sistemele centralizate ale localităţilor judeţului Dolj Apă A2 Hârtie şi electronic
2 Verificarea potabilității apei îmbuteliate Apă A2 Hârtie şi electronic
3 Verificarea calităţii apei de îmbăiere Apă A2 Hârtie şi electronic
4 Verificarea radioactivităţii apei Apă A5 Hârtie şi electronic
5 Verificarea radioactivităţii alimentelor Aliment A5 Hârtie şi electronic
6 Verificarea radioactivităţii mediului Mediu A5 Hârtie şi electronic
7 Determinarea zgomotului ambiental Zgomot B3 Hârtie şi electronic
8 Modul de colectare şi îndepărtare a deşeurilor Deşeuri B5 Hârtie şi electronic
9 Verificarea documentaţiilor depuse în vederea eliberării notificărilor de asistenţă de specialitate de sănătate publică a conformităţii Avize B6 Hârtie şi electronic
10 Întocmirea Raportului stării de sănătate a comunităţii – judeţul Dolj Sănătatea populaţiei C1 Hârtie şi electronic
11 Completarea şi raportarea fişelor de intoxicaţii acute neprofesionale cu pesticide Sănătatea populaţiei C1 Hârtie şi electronic
12 Completarea fişelor şi raportarea cazurilor de methemoglobinemie  Sănătatea populaţiei C1 Hârtie şi electronic
 
Anul de raportare: 2021
Denumirea autorităţii publice care completează formularul: S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA - Sucursala Electrocentrale Craiova II
Sediul: Craiova, str. Bariera Vâlcii,nr.195
Nr. telefon/fax: 0372.511.521 / 0372.511.549
Adresa de e-mail: mediu[@]secraiova.rdscv.ro
Adresa pagina internet: https://www.ceoltenia.ro/
Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: Compartiment Protecția Mediului
Nr. telefon/fax: 0372.511.521 / 0372.511.549
Adresa de e-mail: mediu[@]secraiova.rdscv.ro; marilena.patran[@]ceoltenia.ro
Persoana de contact: Ing. Stanciuc Hilda, Ing. Marilena Pătran - Compartiment Protecţia Mediului
Nr. Crt. Tipul informaţiei privind mediul deţinută Condiţiile de disponibilizare a informaţiei
Descriere succintă Denumire Cod
1 Raportări privind emisii de poluanţi în aer Aerul si atmosfera A1 Informaţii disponibile la cerere, pe suport de hârtie, în intervalul orar 8-15, în cursul zilelor lucrătoare de luni până vineri
2 Raportări privind emisii de poluanţi în apă Apă A2
3 Raportări privind analize de sol – studii, proiecte Sol A3
4 Raportări privind deţinerea şi utilizarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase Substanţe B1
5 Raportări privind emisii de zgomot Zgomot B3
6 Raportări privind generarea şi gestionarea deşeurilor, date despre depozitele de zgură şi cenuşă Deşeuri B5
7 Avize, acorduri şi autorizaţii de mediu Avize, acorduri şi autorizaţii de mediu, autorizaţie privind emisiile de gaze cu efect de seră, autorizaţie de gospodărire a apelor B6
8 Legislaţie de mediu aplicabilă Legislaţie B10
9 Raportări de planuri şi programe de acţiune Planuri şi programe de acţiune B11