Petiții

Petiții Ordonanța nr.27 din 2002 privind soluționarea petițiilor   Definiția petiției: Prin petiție se înțelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea...

Formulare tip

FORMULARE TIP   Reglementări Managementul riscului SEVESO Biodiversitate Deşeuri Solicitarea informaţiilor de mediu  ( Legea nr. 544/2001 ) Petiții ( O.G....