Descriere

Substanţele şi preparatele chimice periculoase joacă un rol esenţial în societatea zilelor noastre. Le folosim în fiecare zi, de la medicamente, la maşini şi de la materiale de construcţii, la jucării. Industria Uniunii Europene produce 31% din totalul chimicalelor la nivel mondial (în timp ce Statele Unite produc 28%). Industria chimicalelor din Uniunea Europeană este a treia industrie în lume ca mărime, generând direct deşeuri de substanţe şi preparate chimice periculoase.

Principiile care stau la baza activităţilor ce implică substanţe şi preparate chimice periculoase sunt:

1. Principiul precauţiei în gestionarea substanţelor şi a preparatelor chimice periculoase, în vederea prevenirii pagubelor faţă de sănătatea populaţiei şi de mediu.

2. Principiul transparenţei faţă de consumatori, asigurându-se accesul la informaţii privind efectele negative pe care le pot genera substanţele şi preparatele chimice periculoase

3. Principiul securităţii operaţiunilor de gestionare a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Datorită riscului pentru mediu şi sănătatea umană reprezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase, managementul şi monitorizarea acestora prezintă interes deosebit din partea tuturor factorilor responsabili

Producătorii, distribuitorii, utilizatorii, importatorii şi exportatorii care desfăşoară activităţi cu substanţe şi preparate toxice şi foarte toxice sunt obligaţi să ia măsurile corespunzătoare pentru asigurarea şi protejarea sănătăţii oamenilor, animalelor şi a mediului, precum şi pentru prevenirea oricăror sustrageri de astfel de substanţe şi preparate ori deturnarea acestora din circuitul legal.