Informaţii de mediu deţinute de APM Dolj

LISTA CU INFORMAŢIILE PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE DE
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  DOLJ
ŞI DE AUTORITĂŢILE PUBLICE DIN JUDEŢUL DOLJ

 

Anul de raportare:2013

Denumirea autorităţii publice care completează formularul: Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj

Sediul: Craiova, Str. Petru Rareş Nr.1, cod 200349, jud.Dolj
Nr. telefon/fax: 0251.530.010 /0251.419.035
Adresa de e-mail: office[@]apmdj.anpm.ro
Adresa pagina internet: http://apmdj.anpm.ro/

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei

Nr. telefon/fax: 0251.530.010 / int.204
Adresa de e-mail: relatii.publice[@]apmdj.anpm.ro
Persoane de contact: Gheorghiţa Iovan; Octavian Popa;  Robert Georgescu

Nr. crt.

Tipul informaţiei privind mediul deţinută

Condiţiile de disponibilizare a informaţiei

Descriere succintă

Denumire

Cod

1.

Raport lunar şi anual privind starea factorilor de mediu în anul 2011

Starea elementelor de mediu

A

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

Din oficiu pe site: http://apmdj.anpm.ro/

La cerere, pe hârtie sau electronic

2.

Informări în regim de urgenţă privind poluările accidentale sau producerea de evenimente deosebite în anul  2012

 Calitatea aerului

A1

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

3.

Inventarul Naţional al Siturilor Potenţial Contaminate

Sol

A3

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

4.

Identificarea „siturilor potenţial contaminate” pe baza chestionarelor prevăzute în anexele nr. 1 şi nr. 2, conform HG nr. 1.408/2007

Sol

 A3

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

5.

Informaţii privind ariile naturale protejate din judeţul Dolj, care fac parte din reţeaua naţională de arii naturale protejate

Diversitatea biologică şi componentele sale

A4

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

Din oficiu pe site: http://apmdj.anpm.ro/

La cerere, pe hârtie sau electronic

6.

Informaţii despre Reţeaua Europeană Natura 2000 în judeţul Dolj

Diversitatea biologică şi componentele sale

A4

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

7.

Informaţii privind speciile de floră şi faună sălbatică periclitate, vulnerabile, endemice şi/sau rare, pentru care trebuie instituit regimul special de protecţie şi conservare

Diversitatea biologică şi componentele sale

A4

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

8.

Lista monumentelor naturii din judeţul Dolj

Diversitatea biologică şi componentele sale

A4

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

9.

Starea elementelor şi a factorilor de mediu

Informaţii despre reţeaua de monitorizare în judeţul Dolj

A1-A6

B1-B5

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

10.

Informaţii privind eliberarea autorizaţiilor de mediu pentru recoltarea/capturarea/ şi/sau achiziţia şi/sau comercializarea pe teritoriul naţional sau la export a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică şi importul acestora

Diversitatea biologică

 

Legislaţie

A4

 

B10

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

11.

Inventarul anual al emisiilor în atmosferă 2011

 Substanţe

B1

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

12.

Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi (E-PRTR), pentru anul 2011

 Substanţe

B1

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

13.

Inventarul principalelor surse de poluare ale factorilor de mediu

 Factori de mediu

 B1-B5

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

14.

Informaţii privind gestionarea diferitelor tipuri de deşeuri (cantităţi colectate, valorificate, stocuri existente):

- lunar: deşeuri de hârtie şi carton, deşeuri de ambalaje tip PET, PE, PS, uleiuri uzate, acumulatori uzaţi, anvelope uzate şi deşeuri spitaliceşti eliminate;

- anual: rezultatele cercetării statistice privind deşeurile industriale şi municipale, date centralizate privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje

Deşeuri

B5

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

15.

Punctele de colectare DEEE din judeţul Dolj, din oraşele cu peste 20.000 locuitori

Deşeuri

B5

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

16.

Managementul deşeurilor în judeţul Dolj

Deşeuri

B5

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

17.

Lista agenţilor economici care reciclează/elimină deşeuri (anvelope uzate, uleiuri uzate şi reziduuri petroliere, mase plastice, hârtie şi carton, ambalaje, VSU, DEEE, lemn, alte tipuri)

Deşeuri

B5

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

18.

Lista agenţilor economici care utilizează substanţe chimice periculoase şi  al agenţilor economici care deţin deşeuri de preparate/substanţe chimice periculoase

Deşeuri

B5

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

19.

Situaţia depozitelor de deşeuri municipale şi industriale din judeţul Dolj

Deşeuri

B5

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

20.

Formularele pentru raportarea situaţiei ambalajelor şi a deşeurilor din ambalaje, cf. Ordin nr. 794/2012

Deşeuri

B5

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

21.

Informaţiile privind derularea Programului de stimulare a înnoirii parcului auto naţional “Rabla 2013”

Deşeuri

B5

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

22.

Lista agenţilor economici autorizaţi pentru colectare şi dezmembrare VSU

Deşeuri

B5

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

23.

Inventarul cantităţii de azbest deţinute de către agenţii economici şi instituţii publice

Deşeuri

B5

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

24.

Aprobarea formularelor pentru deşeurile periculoase şi inventarierea agenţilor economici autorizaţi în vederea transportului deşeurilor periculoase şi a substanţelor periculoase

Deşeuri

B5

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

25.

Inventarul producătorilor, importatorilor de detergenţi, săpunuri, agenţi tensioactivi

Deşeuri

B5

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

26.

Inventarul agenţilor economici care importă/exportă produşi chimici periculoşi

Deşeuri

B5

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

27.

Inventarul agenţilor economici care utilizează/importă metale grele: Ni, Cd, Pb, Cr, Co, Hg

Deşeuri

B5

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

28.

Procedura de emitere a acordului de mediu, conform Ordinului nr.135/2010

Autorizare

 

B6

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

29.

Lista activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului care se supun evaluării impactului asupra mediului, conform HG nr. 445/2009

Autorizare

B6

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

30.

Lista proiectelor supuse procedurii E.I.A. în judeţul Dolj, în perioada 2005- 2013

Autorizare

 

B6

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

31.

Procedura de emitere a avizului de mediu  conform HG nr.1.076/2004

Autorizare

B6

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

32.

Manual S.E.A.

Autorizare

B6

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

33.

Lista planurilor şi programelor supuse procedurii SEA în judeţul Dolj, în perioada 2005- 2013

Autorizare

B6

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

34.

Procedura de emitere a autorizaţiei de mediu conform Ordinului nr.1.798/2007, cu modificările şi completările ulteriaore

Autorizare

B6

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

35.

Lista societăţilor autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului până în anul 2013

Autorizare

B6

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

36.

Lista solicitărilor de avize/acorduri de mediu/autorizaţii de mediu (săptamânale)

Autorizare

B6

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

37.

Decizii finale de emitere a  avizelor/ acordurilor de mediu/autorizaţiilor de mediu

Autorizare

B6

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

38.

Informaţii despre solicitarea obţinerii acordurilor/autorizaţiilor integrate de mediu

Autorizare

B6

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

39.

Baza de date - autorizaţii de mediu cu program de conformare în anul 2013

Autorizare

B6

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

40.

Baza de date - autorizaţii de mediu fără program de conformare în anul 2013

Autorizare

B6

Luni – Joi    800– 1630

Vineri:         800 -1400

La cerere, pe hârtie sau electronic

41.

Baza de date - autorizaţii de mediu cu bilanţ de mediu în anul 2013

Autorizare

B6

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

42.

Informaţii despre şedinţele de dezbatere  publică în care sunt diseminate concluziile şi recomandările studiilor de impact şi a bilanţurilor de mediu, conform procedurii de reglementare

Autorizare

B6

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

43.

Calendarul programelor de conformare şi de reducere progresivă a emisiilor stabilite de titularii LCP (instalaţii mari de ardere, inclusiv rapoarte privind stadiul de realizare a acestora)

Autorizare

B6

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

44.

Inventarul instalaţiilor/activităţilor IPPC care intră sub incidenţa Directivei nr.2.008/1/CE

Autorizare

B6

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

45.

Lista privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) şi lista documentelor de referinţă BAT (BREF)

Autorizare

B6

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

46.

Inventarul instalaţiilor LCP (instalaţii mari de ardere) care intră sub incidenţa Directivei nr. 2.001/80/CE

Autorizare

B6

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

47.

Inventarul instalaţiilor care intră sub incidenţa Directivei nr. 1.999/13/CE privind C.O.V.

Autorizare

B6

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

48.

Raport de activitate privind C.O.V. –2013

Autorizare

B6

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

49.

Inventarul instalaţiilor care intră sub incidenţa Directivei nr. 96/82/CE, amendată de Directiva nr. 2.003/105/CE privind SEVESO

Autorizare

B6

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

50.

Lista persoanelor fizice şi juridice atestate pentru realizarea studiilor de evaluare a impactului asupra mediului şi a bilanţului de mediu, domeniu de atestare, perioada de valabilitate a atestării şi menţiunile speciale, după caz

Autorizare

B6

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

51.

Studii de impact asupra mediului şi evaluări de risc pentru anumite investiţii

Autorizare

B6

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

52.

Legislaţia naţională de mediu specifică activităţii de reglementare

Autorizare

Legislaţie

B6

B10

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

53.

Documente necesare pentru solicitarea actelor de reglementare

Autorizare

Legislaţie

B6

B10

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

54.

Planuri şi programe supuse procedurii S.E.A. în judeţul Dolj în anul 2013

Autorizare

Planuri, programe de acţiune

B6

B11

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

55.

Calendarul evenimentelor ecologice

Măsuri administrative

B8

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

Din oficiu pe site: http://apmdj.anpm.ro/

La cerere, pe hârtie sau electronic

56.

Informaţii despre programe, activităţi şi campanii de conştientizare, derulate sau în derulare, în judeţul Dolj

 Măsuri administrative

B8

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

57

Structura organizatorică APM Dolj

Măsuri administrative

B8

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

Din oficiu pe site: http://apmdj.anpm.ro/

La cerere, pe hârtie sau electronic

58.

Comunicate de presă transmise către mass-media locală

Măsuri administrative

B8

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

Din oficiu pe site: http://apmdj.anpm.ro/

La cerere, pe hârtie sau electronic

59.

Surse de finanţare APM Dolj

Măsuri administrative

B8

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

Din oficiu pe site: http://apmdj.anpm.ro/

La cerere, pe hârtie sau electronic

60.

Bilanţ contabil

Măsuri administrative

B8

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

Din oficiu pe site: http://apmdj.anpm.ro/

La cerere, pe hârtie sau electronic

61.

Situaţia lunară a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile din cadrul APM Dolj

Măsuri administrative

B8

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

62.

Prevederi bugetare

Măsuri administrative

B8

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

Din oficiu pe site: http://apmdj.anpm.ro/

La cerere, pe hârtie sau electronic

63.

Situaţia lunară a veniturilor salariale

Măsuri administrative

B8

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

Din oficiu pe site: http://apmdj.anpm.ro/

La cerere, pe hârtie sau electronic

64.

Regulamentul de organizare şi funcţionare

Măsuri administrative

B8

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

Din oficiu pe site: http://apmdj.anpm.ro/

La cerere, pe hârtie sau electronic

65.

Registrul privind petiţiile şi sesizările înregistrate în anul 2012 şi soluţionarea acestora

Măsuri administrative

B8

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

66.

Lista ONG-urilor de mediu din jud.Dolj

Strategii şi politici

B9

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

67.

Ghidul drepturilor publicului privind accesul la informaţia de mediu

Strategii şi politici

B9

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

Din oficiu pe site: http://apmdj.anpm.ro/

La cerere, pe hârtie sau electronic

68.

Angajamentele rezultate din negocierea la cap.22 - Mediu şi Perioadele de tranziţie obţinute pentru judeţul Dolj

Strategii şi politici

Planuri, programe de acţiune

B9

B11

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

69.

Legislaţia de mediu specifică, privind calitatea aerului

Legislaţie

B10

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

70.

Legislaţia specifică în domeniul planurilor şi programelor

 

Legislaţie

 

B10

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

71.

Liberul acces al publicului la informaţia de mediu cf. HG nr. 878/2005

Legislaţie

B10

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

Din oficiu pe site: http://apmdj.anpm.ro/

La cerere, pe hârtie sau electronic 

72.

Registrul din anul  2012 privind evidenţa solicitărilor de furnizare a informaţiilor privind mediul deţinute de APM Dolj

Legislaţie

B10

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

Din oficiu pe site: http://apmdj.anpm.ro/

La cerere, pe hârtie sau electronic

73.

Listele cu informaţiile de mediu deţinute de autorităţile publice din judeţul Dolj, în anul 2013.

Legislaţie

B10

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

Din oficiu pe site: http://apmdj.anpm.ro/

La cerere, pe hârtie sau electronic

74.

Modelul solicitării informaţiei de mediu

Legislaţie

B10

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

Din oficiu pe site: http://apmdj.anpm.ro/

La cerere, pe hârtie sau electronic

75.

Modelul reclamaţiei administrative

Legislaţie

B10

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

Din oficiu pe site: http://apmdj.anpm.ro/

La cerere, pe hârtie sau electronic

76.

Legislaţia specifică privind accesul publicului la informaţia de mediu

Legislaţie

B10

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

77.

Informaţii privind procedura de încredinţare a custodiei ariilor naturale protejate

Legislaţie

Procedura de încredinţare a custodiilor ariilor naturale protejate

B10

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

78.

Legislaţia de mediu specifică privind protecţia naturii

Legislaţie

B10

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

79.

Legislaţia specifică privind Organismele Modificate Genetic (OMG)

Legislaţie

B10

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

80.

Legislaţia de mediu specifică privind gestiunea deşeurilor

Legislaţie

B10

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

81.

Legislaţia de mediu specifică privind gestiunea substanţelor chimice periculoase

Legislaţie

B10

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

82.

Informaţiile privind comercializarea certificatelor de emisii gaze cu efect de seră

Legislaţie

B10

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

83.

Informaţiile despre procedura de autorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră

Legislaţie

B10

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

84.

Informaţiile privind procedura de monitorizare şi raportare emisii de gaze cu efect de seră

Legislaţie

B10

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

85.

Legislaţia de mediu specifică privind schimbările climatice

Legislaţie

B10

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

86.

Legislaţia privind participarea la schema comunitară de management şi audit de mediu (EMAS)

Legislaţie

B10

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

87.

Informaţii privind schema EMAS

Legislaţie

B10

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

88.

Informaţii privind procedura de acordare a etichetei ecologice

Legislaţie

B10

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

89.

Legislaţie privind substanţele care distrug stratul de ozon

Legislaţie

B10

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

90.

Buletin informativ conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Legislaţie

B10

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

Din oficiu pe site: http://apmdj.anpm.ro/

La cerere, pe hârtie sau electronic

91.

Raportul anual, privind accesul la informaţiile de interes public în anul 2012

Legislatie

B10

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

Din oficiu pe site: http://apmdj.anpm.ro/

La cerere, pe hârtie sau electronic

92.

Informaţii despre programele UE în derulare

Planuri, programe de acţiune

B11

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

93.

Informaţii despre programele naţionale în derulare

Planuri, programe de acţiune

B11

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

94.

Informaţii despre proiectele implementate şi aflate în implementare în judeţul Dolj

Planuri, programe de acţiune

B11

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

95.

Informaţii privind  organismele de finanţare ale proiectelor de mediu

Planuri, programe de acţiune

B11

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

96.

Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM)

Planuri, programe de acţiune

B11

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

Din oficiu pe site: http://apmdj.anpm.ro/

La cerere, pe hârtie sau electronic

97.

Planul de măsuri prioritare pentru anul 2013

Planuri, programe de acţiune

B11

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

98.

Planul de eliminare a condensatorilor cu PCB – uri din judeţul Dolj

Planuri, programe de acţiune

B11

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

99.

Planul  judeţean de gestionare a deşeurilor Dolj (PJGD Dolj)

Planuri, programe de acţiune

B11

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

100.

Raport privind Programul Naţional de reducere a emisiilor la instalaţiile LCP

Planuri, programe de acţiune

B11

Luni – Joi: 8.00– 16.30
Vineri:         8.00 -14.00

La cerere, pe hârtie sau electronic

 

Anul de raportare: 2013

Denumirea autorităţii publice care completează formularul: Instituţia Prefectului judeţul Dolj

Sediul: Str. Unirii, nr. 19, Craiova
Nr. telefon/fax: 0251414424/0251411210
Adresa de e-mail: office[@]prefecturadolj.ro
Adresa pagina internet: http://www.prefecturadolj.ro/

Compartimentul specializat de informaţii şi relaţii publice cãruia i se poate solicita informaţia:  Serviciul Programe Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate şi de Utilitãţi Publice

Nr. telefon/fax: 0251414424/0251411210
Adresa de e-mail: office[@]prefecturadolj.ro
Persoane de contact: Alina Marinescu

Nr. crt.

Tipul informaţiei privind mediul deţinută

Condiţiile de disponibilizare a informaţiei

Descriere succintă

Denumire

Cod

1.

Informaţii privind cantitatea de deşeuri industriale reciclabile colectate de agenţii economici, autorizaţi de Instituţia Prefectului, de la persoane fizice.

Deşeurile colectate sunt metalice (feroase şi neferoase), acumulatori auto uzaţi şi deşeuri nemetalice (hârtie/carton, mase plastice, cauciuc, sticlã şi textile).

B5

La solicitare, interval orar: 9,00- 16,00 şi miercurea 9,00-18,30

- Cerere scrisã: răspuns în termen, pe suport de hârtie sau suport electronic

2.

Informaţii privind aplicarea Legii nr. 132/2010

Modul de colectare selectivã a deşeurilor de hârtie/carton, metal/plastic şi sticlã în instituþie; cantitatea de deşeuri colectate selectiv.

B5

B10

La solicitare, interval orar: 9,00- 16,00 şi miercurea 9,00-18,30

- Cerere scrisã: răspuns în termen, pe suport de hârtie sau suport electronic

 

Anul de raportare 2013

Denumirea autorităţii publice care completează formularul: Primăria Municipiului Craiova

Sediul: A.I.Cuza nr. 7
Nr. telefon/fax: 0251-416235/0251-411561
Adresa e-mail: consiliulocal[@]primariacraiova.ro
Adresa pagina internet: www.primariacraiova.ro

Denumirea compartimentului specializat de informatii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: Direcţia Relaţii cu Publicul

Nr. telefon/fax : 0251-416235/int.314
Adresa e-mail:  relatiicupublicul[@]primariacraiova.ro
Persoane de contact:  Delia Ciucă

Nr. crt.

Tipul informaţiei privind mediul deţinută

Condiţiile de disponibilizare a informaţiei

Descriere succintă

Denumire

Cod

1

Cartografierea municipiului Craiova din punct de vedere al nivelului de zgomot, măsurat în decibeli

Harta de zgomot a municipiului Craiova

B3

- electronic
- hârtie

2

Realizarea unui set complet de măsuri care să conducă la reducerea nivelului de zgomot în zonele cu probleme, identificate prin hărţile de zgomot

Plan de acţiune pentru reducerea zgomotului în municipiul Craiova

B11

- din oficiu
- la cerere

3

Program integrat de gestionare a calităţii aerului, reprezentând elaborarea şi punerea în aplicaţie a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului

Raport privind calitatea aerului

A1

- electronic
- hârtie

4

Identificarea zonelor verzi aflate pe domeniul public şi privat al municipiului Craiova

Registrul spaţiilor verzi

A4

- electronic
- hârtie

5

Informaţii calitative şi cantitative privind zonele verzi

Zone verzi

A4

- electronic
- hârtie

6

Informaţii calitative şi cantitative privind colectarea deşeurilor

Deşeuri

B5

- electronic
- hârtie

 

Anul de raportare: 2013

Denumirea autorităţii publice care completează formularul: Primăria Municipiului Calafat

Sediul: Calafat, Str. T. Vladimirescu, nr. 24
Nr. telefon/fax:0251231424/0251232884
Adresa de e-mail: primariacalafat[@]yahoo.com
Adresa pagina internet: 

Compartimentul specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: 

Nr. telefon/fax: 0766544817
Adresa de e-mail: lili_nico2006[@]yahoo.com
Persoane de contact:Lili Nicola 

Nr. crt.

Tipul informaţiei privind mediul deţinută

Condiţiile de disponibilizare a informaţiei

Descriere succintă

Denumire

Cod

1

Calitatea apei potabile

Buletin analiză fizico-chimică, microbiologică

A2

La cerere

2

Calitatea apei din Dunăre

Buletin analiză fizico-chimică, microbiologică

A2

La cerere

3

Cantitatea de deşeuri municipale colectate zilnic

12 t/an

B5

La cerere

 

Anul de raportare: 2013

Denumirea autorităţii publice care completează formularul: Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova

Sediul: Str. Henry Ford 1863-1947, nr. 16, Craiova, Jud. Dolj
Nr. telefon/fax: 0251 437070/ 0251 437455 si 0251 437073/ 0251 437992
Adresa de e-mail: drvcv[@]customs.ro
Adresa pagina internet: www.customs.ro

Compartimentul specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: Compartimentul Informare Publică

Nr. telefon/fax: 0251 437070/ 0251 437455 si 0251 437073/ 0251 437992
Adresa de e-mail: drvcv[@]customs.ro
Persoane de contact: Radu Doina.

Nr. crt.

Tipul informaţiei privind mediul deţinută

Condiţiile de disponibilizare a informaţiei

Descriere succintă

Denumire

Cod

1

Factori, activitãţi ori mãsuri care afecteazã sau pot afecta mediul

Substanţe

B1

hârtie şi electronic

 

Anul de raportare 2013

Denumirea autorităţii publice care completează formularul: Direcţia de Sănătate Publică Dolj

Sediul: Craiova, str.Tabaci ,nr. 1;
Tel: 0251.310.067
Fax: 0251.310.071
Adresa de e-mail: rpdspdolj[@]yahoo.com

Compartimentul specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: Compartimentul Informare şi Relaţii Publice

Nr. telefon: 0251.502.106
Adresa e-mail: rpdspdolj[@]yahoo.com
Persoane de contact: dr. Ştefan Popescu

Nr. crt.

Tipul informaţiei privind mediul deţinută

Condiţiile de disponibilizare a informaţiei

Descriere succintă

Denumire

Cod

1

Verificarea potabilităţii apei de fântână şi din sistemele centralizate ale localităţilor judeţului

Apă

A2

Hărtie şi electronic

2

Verificarea potabilităţii apei îmbuteliate

Apă

A2

Hârtie şi electronic

3

Verificarea calităţii apei de îmbăiere

Apă

A2

Hârtie şi electronic

4

Verificarea radioactivităţii mediului

Apă

A5

Hârtie şi electronic

5

Verificarea radioactivităţii mediului

Aliment

A5

Hârtie şi electronic

6

Verificarea radioactivităţii mediului

Aer

A5

Hârtie şi electronic

7

Determinarea zgomotului ambiental

Zgomot

B3

Hârtie şi electronic

8

Modul de colectare şi îndepărtare a deşeurilor

Deşeuri

B5

Hârtie şi electronic

9

Verificare documentaţii pentru eliberarea notificărilor de asistenţă specializată de sănătate publică a conformităţii

Avize

B6

Hârtie şi electronic

10

Întocmirea Raportului stării de sănătate a comunităţii – judeţul Dolj

Sănătatea populaţiei

C1

Hârtie şi electronic

11

Completarea şi raportarea fişelor de intoxicaţii acute neprofesionale cu pesticide

Sănătatea populaţiei

C1

Hârtie şi electronic

12

Completarea fişelor şi raportarea cazurilor de methemoglobinemie acută infantilă generată de apa de fântână

Sănătatea populaţiei

C1

Hârtie şi electronic

11

Completarea fişelor chestionar privind condiţiile de locuit ale populaţiei (habitat)

Condiţiile de viaţă

C3

Hârtie şi electronic

 

Anul de raportare: 2013

Denumirea autorităţii publice care completează formularul: D.A.Dolj- Unitatea Fitosanitarã

Sediul: Craiova, bdul. N.Romanescu, nr. 41
Nr. telefon/fax: 0251.427.579
Adresa de e-mail: fitosanitaradj[@]stslink.ro

Compartimentul specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: Unitatea Fitosanitară

Nr. telefon/fax: 0251.427.579
Adresa de e-mail: fitosanitaradj[@]stslink.ro
Persoane de contact: Vlasceanu Alexandru

Nr. crt.

Tipul informaţiei privind mediul deţinută

Condiţiile de disponibilizare a informaţiei

Descriere succintă

Denumire

Cod

1.

Produse de protecţia plantelor omologate pentru a fi utilizate în România

Fungicide, Insecticide, Insectofungicide, Acaricide, Nematocide, Erbicide, Rodenticide,

Defolianţi şi desicanţi,

Regulatori de creştere,

Feromoni, Produse diverse şi auxiliare

B1

Zilnic între orele 8,30 – 16,30, la solicitare pe suport hârtie şi magnetic

2.

Produse de protecţia plantelor cu termenul de garanţie expirat (deşeuri)

Fungicide, Insecticide,

Insectofungicide,

Erbicide

B1

Zilnic între orele 8,30 – 16,30, la solicitare pe suport hârtie şi magnetic 

3.

Produse de protecţia plantelor a căror substanţe active nu au fost incluse în Anexa I la Directiva Consiliului 91/414/CEE

Fungicide, Insecticide,

Insectofungicide,

Acaricide, Nematocide,

Erbicide, Rodenticide

B1

Zilnic între orele 8,30 – 16,30, la solicitare pe suport hârtie şi magnetic 

4.

Comercializare, utilizare şi prestpri servicii cu produse de protecţia plantelor clasificate foarte toxice (T+), toxice (T), nocive (Xn), iritante (Xi)

Fungicide, Insecticide, Insectofungicide, Acaricide, Nematocide,

Erbicide, Rodenticide,

Defolianţi şi desicanţi,

Regulatori de creştere,

Feromoni, Produse diverse şi auxiliare

B1

Zilnic între orele 8,30 – 16,30, la solicitare pe suport hârtie şi magnetic 

 

Anul de raportare: 2013

Denumirea autorităţii publice care completează formularul: Primãria Oraşului Filiaşi

Sediul: Craiova, bdul. Racoţeanu nr. 160
Nr. telefon: 0251.441.018
Fax: 0251.441.453
Adresa de e-mail: primarie[@]netfil.ro

Compartimentul specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: Protecţia mediului

Nr. telefon: 0744.579.131
Adresa de e-mail: gyengemaria[@]zahoo.com
Persoane de contact: Gyenge Maria 

Nr. crt.

Tipul informaţiei privind mediul deţinută

Condiţiile de disponibilizare a informaţiei

Descriere succintă

Denumire

Cod

1.

Proiecte pentru realizarea/extinderea/modernizarea sistemului de alimentare cu apã şi canalizare

Apã

A2

 

La cerere, zilnic între orele 9,00 – 15,00

2.

Poluarea solului datoritã apelor uzate, a substanţelor chimice folosite în agriculturã şi a depozitării necontrolate a deşeurilor

Sol

A3

La cerere, zilnic între orele 9,00 – 15,00

3.

Întreţinerea spaţiilor verzi şi a parcurilor de agrement

Suprafaţa terestrã, peisajul şi ariile naturale

A4

La cerere, zilnic între orele 9,00 – 15,00

4.

Zgomotul produs de traficul rutier

Zgomot

B3

La cerere, zilnic între orele 9,00 – 15,00

5.

Date privind gestionarea deşeurilor pe raza oraşului Filiaşi şi a satelor aparţinătoare

Deşeuri

B5

La cerere, zilnic între orele 9,00 – 15,00

6.

Avize acordate firmelor de colectare a deşeurilor reciclabile

Avize

B6

La cerere, zilnic între orele 9,00 – 15,00

7.

Mãsuri administrative în scopul reducerii factorilor şi acţiunilor care ar putea afecta mediul

Mãsuri administrative

B8

La cerere, zilnic între orele 9,00 – 15,00

8.

Acte normative privind protecţia mediului: hotărâri ale Consiliului Local Filiaşi

Legislaţie

B10

La cerere, zilnic între orele 9,00 – 15,00

9.

Planul Local de Acţiune pentru Mediu

Planuri şi programe

B11

La cerere, zilnic între orele 9,00 – 15,00

10.

Natalitatea şi mortalitatea

Sănătatea populaţiei

C1

La cerere, zilnic între orele 9,00 – 15,00

11.

Apărare împotriva calamităţilor

Siguranţa populaţiei

C2

La cerere, zilnic între orele 9,00 – 15,00

12.

Se urmăreşte şi se informează publicul asupra modului în care factorii de mediu influenţează condiţiile de viaţã

Condiţiile de viaţã

C3

La cerere, zilnic între orele 9,00 – 15,00

13.

Autorizaţii de construcţii PUG, PUZ

Construcţii

C4

La cerere, zilnic între orele 9,00 – 15,00

 

Anul de raportare 2013

Denumirea autorităţii publice care completează formularul: Direcţia Silvică Dolj

Sediul: Craiova, str. Iancu Jianu, nr. 19,
Tel/fax :0251/421363
Adresa e-mail: office[@]craiova.rosilva.ro
Adresa pagina internet : www.rosilva.ro

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia:

Nr. telefon/fax  : 0251/421363; 0251/597059
Adresa e-mail : office[@]craiova.rosilva.ro
Persoane de contact :

Nr. crt.

Tipul informaţiei privind mediul deţinută

Condiţiile de disponibilizare a informaţiei

Descriere succintă

Denumire

Cod

1

Descrierea vegetaţiei forestiere - Amenajamente silvice

Diversitatea biologică şi componentele sale

A4

electronic

 

2

Emiterea avizelor în calitate de custode al ariei Ciuperceni - Desa

avize

B6

electronic

 

3

Întocmire Regulament şi Plan de Management al ariei Ciuperceni-Desa

Planuri i programe

B11

electronic