Back

Anunț privind decizia etapei de încadrare (Amenajare spațiu pentru colectare, reciclare și valorificare deșeuri nepericuloase - Malu Mare-Preajba - SC LUCKY AGRO)

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
10.09.2019

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Amenajare spațiu în vederea desfășurării activității de colectare, reciclare și valorificare deșeuri nepericuloase”, propus a fi amplasat în comuna Malu Mare, sat Preajba, strada Bechetului, nr. 37, jud. Dolj, titular Velcea Eugen Valentin reprezentant al SC LUCKY AGRO SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni–joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, sau în documentul de mai jos.

Descarcă Proiectul

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 21.09.2019 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).