Back

Anunț privind solicitarea avizului de mediu (PUZ Introducere în intravilan pentru construirea Parcului Industrial nr. 3 - Coșoveni - JUDEȚUL DOLJ)

Anunţ iniţial
15.05.2024

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă elaborarea primei variante a Planului PUZ „Introducere în intravilan și reglementare urbanistică în vederea construirii Parcului Industrial nr. 3”, propus a fi amplasat în comuna Coșoveni, T77, P 757,757/1,757/2, nr. cad. 35421, 35422, 35423, judeţul Dolj, titular JUDEȚUL DOLJ reprezentat de președinte Dorin Cosmin Vasile şi declanşarea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la sediul APM Dolj, Craiova, str. Petru Rareş, nr.1, sau în documentele de mai jos.

Descarcă memoriul

Descarcă Memoriul conform Anexa 1 din HG nr. 1076/2004 (mai 2024)

Contestaţiile și sugestiile din partea publicului interesat se primesc în scris la sediul APM Dolj, Craiova, str. Petru Rareş, nr.1, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.